Sila rujuk sini untuk masukan blog berkenaan tajuk diatas. Kenapa perlu compile? Kita perlu compile kernel Linux jika sekiranya sesuatu perkakasan yang cuba dipasang tidak dapat dikesan oleh kernel. Sebelum compile, kita juga perlu tahu bahawa memang tiada modul bagi perkakasan itu. Oleh itu kernel Linux perlu di compile untuk menyokong perkakasan.

Adalah jarang pada waktu ini untuk compile kernel kerana kebanyakan perkakasan memang sudah disokong oleh kernel sekurang-kurangnya modul(module) bagi perkakasan itu sudah ada. Kita cuma perlu load sahaja modul. Istimewanya module adalah ianya boleh dilaksanakan tanpa perlu reboot semula pc.

Arahan untuk senaraikan modul yang sedang digunakan dalam Linux adalah lsmod. modprobe adalah arahan untuk memasang modul. Juga boleh digunakan untuk buang modul.

root@svr7 [~]# lsmod

Module         Size Used by
sha1_generic      1759 4
ppp_mppe        5240 2
ppp_async        6245 1
crc_ccitt        1323 1 ppp_async
ppp_generic      19291 6 ppp_mppe,ppp_async
slhc          4003 1 ppp_generic
aes_x86_64       7340 0
aes_generic      25714 1 aes_x86_64
hidp          11083 1
vmnet         37057 13
vmblock        10462 1
vsock         35775 0
vmci          46596 1 vsock
vmmon         64195 0
parport_pc       18855 0
ppdev          5030 0
lp           7462 0
acpi_cpufreq      5571 1
cpufreq_stats      2659 0
parport        27954 3 parport_pc,ppdev,lp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.