Apakah Bash?

Bash berasal daripada Bourne Shell, berasal dari projek GNU iaitu “Bourne Again SHell”.

Bash merupakan antaramuka arahan standard kebanyakan sistem linux. Ia merupakan prompt interaktif menyokong command line editing,completion dan recall. Ia juga merupakan prompt yang boleh diubah; ramai yang sedar tetapi tidak ramai yang tahu cara untuk membuatnya.

Apa yang mampu dilakukan oleh Bash prompt?

Kebanyakan sistem linux mempunyai prompt default berwarna perang yang memberikan maklumat tentang nama pengguna dan nama mesin yang digunakan, dan ada juga menunjukkan direktori semasa. Semua ini merupakan maklumat berguna tetapi banyak lagi maklumat boleh ditunjukkan melalui prompt ini seperti nombor tty, masa, tarikh, load, bilangan pengguna, uptime dsb. Prompt juga boleh menggunakan warna ANSI sama ada untuk mencantikkannya ataupun untuk menunjukkan maklumat yang penting. Kita juga boleh memanipulasi bar tajuk dengan maklumat yang berkenaan dengan prompt.

Kenapa perlu tweak?

Selain kelihatan hebat, ia juga berguna untuk kesan maklumat sistem. Sesetengah orang yang berkerja dengan banyak sistem boleh membezakan warna antara satu sistem dengan sistem yang lain.

Langkah pertama

Pembolehubah yang biasa digunakan adalah PS1(pembolehubah PS2,PS3,PS4 biasanya tidak digunakan oleh pengguna biasa).Untuk menukar bash prompt pembolehubah PS1 perlulah diubah.Untuk tujuan eksperimen kita boleh terus menaip string PS1 terus pada prompt dan melihat hasilnya serta merta(hanya berkesan untuk sesi semasa dan berubah jika log keluar).

Contoh prompt:

[root@vps-svr1 ~]#

Sedikit tweaking :

[root@vps-svr1 ~]# PS1=”[\t][\u@\h:\w]\#”
[17:51:46][root@vps-svr1:~]#

Bacaan lanjut boleh rujuk artikel lama saya disini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.