Home » Archive

Articles tagged with: langkah

Uncategorized »

[17 Jan 2009 | No Comment | ]

Apakah Bash?
Bash berasal daripada Bourne Shell, berasal dari projek GNU iaitu “Bourne Again SHell”.
Bash merupakan antaramuka arahan standard kebanyakan sistem linux. Ia merupakan prompt interaktif menyokong command line editing,completion dan recall. Ia juga merupakan prompt yang boleh diubah; ramai yang sedar tetapi tidak ramai yang tahu cara untuk membuatnya.
Apa yang mampu dilakukan oleh Bash prompt?
Kebanyakan sistem linux mempunyai prompt default berwarna perang yang memberikan maklumat tentang nama pengguna dan nama mesin yang digunakan, dan ada juga menunjukkan direktori semasa. Semua ini merupakan maklumat berguna tetapi banyak lagi maklumat boleh ditunjukkan …