China memegang bekalan rare earth dunia sebanyak 95 peratus