Home » Archive

Articles tagged with: perlaksanaan

Uncategorized »

[19 Oct 2009 | 5 Comments | ]

“Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu dera masing-masing dengan 100 rotan dan janganlah kamu berasa kasihan belas terhadap keduanya dalam melaksanakan perintah Allah jika kamu