Home » Archive

Articles tagged with: jurnallinux

»

[6 Nov 2014 | No Comment | ]

LINUX : Panduan untuk pengguna baru
i. Apakah LINUX
Kegunaan LINUX

Stesyen Kerja
Pengaturcaraan
Berkongsi fail dan pencetak
Menggunakan Internet/Intranet
Firewall

Pakej LINUX ( LINUX Distribution )
ii. Memasang LINUX
Membuat partisi dalam LINUX

membina ruang untuk LINUX
partisi cakera keras
sistem LINUX
memilih partisi cakera

Pemasangan
Pemasangan server X Window
Menetapkan servis untuk LINUX
Memasang pencetak
iii. Asas mengenai LINUX
Login sistem
Membuat akaun baru LINUX
Sistem fail
a) Menyimpan fail
b) Senarai fail
c) Skrip cengkerang (shell script)

Sejarah
Kegunaan

iv. Menggunakan Fedora
Sejarah
Sistem X window
GNOME
KDE
Desktop maya
Sistem bunyi
Perisian Linux
Stesyen kerja

Applixware
StarOffice
Corel Wordperfect

v. Linux dan internet

ISP
Modem
Setting Network
Browser
Email

Tags: jurnallinux