JurnalLinux

banner

LINUX : Panduan untuk pengguna baru

i. Apakah LINUX

Kegunaan LINUX

 • Stesyen Kerja
 • Pengaturcaraan
 • Berkongsi fail dan pencetak
 • Menggunakan Internet/Intranet
 • Firewall

Pakej LINUX ( LINUX Distribution )

ii. Memasang LINUX

Membuat partisi dalam LINUX

 • membina ruang untuk LINUX
 • partisi cakera keras
 • sistem LINUX
 • memilih partisi cakera

Pemasangan
Pemasangan server X Window
Menetapkan servis untuk LINUX
Memasang pencetak

iii. Asas mengenai LINUX

Login sistem
Membuat akaun baru LINUX
Sistem fail
a) Menyimpan fail
b) Senarai fail
c) Skrip cengkerang (shell script)

 • Sejarah
 • Kegunaan

iv. Menggunakan Fedora

Sejarah
Sistem X window
GNOME
KDE
Desktop maya
Sistem bunyi
Perisian Linux
Stesyen kerja

 • Applixware
 • StarOffice
 • Corel Wordperfect

v. Linux dan internet

 • ISP
 • Modem
 • Setting Network
 • Browser
 • Email